Nejlepší SEO rady, které musí znát každý copywriter

Obsah článku

Ze světa onlajnu

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu a my vám jednou za čas pošleme newsletter s tím nejlepším obsahem.
Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu a my vám jednou za čas pošleme newsletter s tím nejlepším obsahem.

  Při psaní článků na web by měl být text nejen čtivý pro vaše návštěvníky a potenciální zákazníky, ale také by měl být přívětivý pro internetové vyhledávače. Kvalitní článek vám může přinést i přední místa ve vyhledávačích a tím vám pomůže získat vyšší návštěvnost a kýžené konverze. V tomto článku přinášíme SEO rady, které by měl znát každý copywriter.

  1. Výběr tématu a klíčových slov

  Pokud se chcete dostat s vaším článkem na přední pozice vyhledávačů, měli byste mít povědomí o hledanosti a konkurenčnosti klíčových slov relevantních s vaším tématem článku. Pro tyto účely skvěle poslouží analýza klíčových slov, která je výborným zdrojem témat pro publikační plán na vašem blogu či webu. 

  Hledanost klíčových slov

  Pokud nemáte k dispozici analýzu klíčových slov, podívejte se alespoň, jaká je hledanost klíčových slov, která do článku chcete zahrnout. Nezapomeňte se také podívat na hledanost příbuzných slov a synonym – vaše cílová skupina může téma vyhledávat jinak, než si zpočátku myslíte.

  Ukázka hledanosti klíčových slov na téma boty z aplikace Marketing Miner

  Konkurenčnost klíčových slov

  Po výběru klíčových slov byste také měli zvážit konkurenčnost daného slova. Pokud jste si vybrali takové, na které se zobrazuje konkurence, a víte, že se vám ji nepodaří jen tak předběhnout, zvolte si raději méně konkurenční slovo. Může být sice méně hledané, zato se s ním můžete dostat na lepší pozice ve vyhledávání a získat tak větší objem návštěvnosti.

  Například pro našeho klienta Inkospor.cz, který se specializuje na sportovní výživu pro vrcholové sportovce, je důležité klíčové slovo protein. Pokud si však zadáte klíčové slovo „protein“ do vyhledávače, zobrazí se vám několik reklamních sdělení, Heureka.cz a další silní hráči na trhu, které by pro nás se začínajícím blogem bylo velmi těžké předběhnout. Z těchto důvodů jsme zvolili méně hledanou, ale přesto pro nás stále zajímavou klíčovou frázi „kdy užívat protein“. Nejen, že jsme se dostali s tímto článkem na první pozici ve vyhledávání, ale také jsme získali tzv. nultou pozici. 

  Ukázka nulté pozice ve vyhledávačích

  Nutno podotknout, že v získání méně konkurenčních, ale stále hledaných klíčových frází nám pomohla analýza klíčových slov, kterou jsme pro klienta připravili.

  2. Hustota klíčových slov ve článku

  Klíčová slova používejte ve článku zcela přirozeně, nikdy ne na sílu. Vyhněte se podvodným SEO praktikám, jako je nadměrné užívání klíčových slov, tzv. keyword stuffing. Snažte se články optimalizovat pro vyhledávače, ale nikdy nezapomínejte, že články jsou primárně pro vaše návštěvníky.

  Některé zdroje uvádí, že klíčová slova by měla být na stránce pokryta z 10 % veškerého textového obsahu. Avšak většina odborníků přes SEO zastává názor, že neexistuje poučka, která by udávala vhodný počet klíčových slov na stránce či ve vašem článku. 

  3. Formátování textu 

  Lidé většinu obsahu v online prostředí příliš nečtou, ale za to většina z nich skenuje obsah. Dbejte tedy na to, aby byl text vzdušný. Dávejte si pozor na dostatek místa před a za odstavci, stejně tak před a za nadpisy. 

  Podnadpisy

  Používejte podnadpisy (H2, H3), které ocení nejen vyhledávače, ale také vaši čtenáři při skenování textu. Snažte se alespoň do jednoho z podnadpisů vložit vaši klíčovou frázi.

  Odstavce

  Důležitá je také délka odstavců – doporučují se 2 až 3 věty. Pokud píšete perex, neboli úvod článku, nezapomeňte zde použít vaše klíčové slovo – ideálně včetně jeho synonym a vyskloňovaných podob.

  Kurzíva a tučné písmo

  To nejdůležitější ve vašem článku můžete zvýraznit, ale nepřežeňte to. Zvýraznění by nemělo zabírat více jak 10 % vašeho textu. Kurzívu používejte u názvů knih, článků apod. – snažte se ji používat ve vámi zvolených případech jednotně.

  4. Hypertextové odkazy

  Z vámi vytvořeného obsahu je potřeba odkazovat na produktové stránky a starší blogové články. Samozřejmě to předpokládá, že budete mít přehled o dané webové stránce a budete vědět, na co všechno se dá odkazovat. Každý článek by měl mít přibližně 5 odkazů na interní obsah a alespoň 1 na externí obsah.

  Portál Wikipedia a její masivní odkazování na interní i externí obsah

  Externí odkazy

  Odkazovat můžete na profily či přímo na statusy na sociálních sítích nebo také na externí obsah, který popisuje danou problematiku. Dávejte si pozor na to, abyste náhodou nedovedli zákazníka ke konkurenci. Zároveň do odkazů na externí web zvažte použití klíčového slova – to může mít pozitivní vliv na ranking daného webu, ale pro vás to nemusí být žádoucí. 

  Textace odkazu

  Ať už se jedná o odkaz na váš či externí obsah, vyhněte se v textu odkazu výrazům jako „klikněte zde“ nebo „více na této stránce“. Snažte se použít krátký popisný text – to má Google nejradši. V odkazech na vlastní obsah by se mělo objevit klíčové slovo, na které je článek optimalizován. 

  5. Obrázky

  Z pohledu konzumace obsahu je pro čtenáře text příliš náročný a nemusí být pochopen. Obrázek dokáže věci vysvětlit daleko lépe než samotný text, proto je dobré používat nejen obrázky, ale také infografiky, tabulky, schémata apod. Každý článek by měl obsahovat obrázky. Obrázek by se měl objevit ideálně před třetím odstavcem.

  Úprava velikosti a rozlišení obrázku 

  Před nahráním obrázku do vaší webové administrace pamatujte na úpravu velikosti obrázku a rozlišení DPI (72). Nenahrávejte zbytečně velké obrázky s vysokým rozlišením, může dojít ke zpomalenému načítání webové stránky. Pamatujte, že také rychlost načítání stránky patří mezi další SEO faktory, na které je potřeba myslet. 

  Pro optimalizaci velikosti obrázku také můžete využít online aplikaci TinyPNG, která zmenší velikost obrázku bez viditelných změn.

  Ukázka z aplikace TinyPNG

  Optimalizace obrázků v administraci webu

  Název souboru, tedy i název obrázku, je text, který je schopen vyhledávač přečíst. Avšak většina správců webového obsahu nahrává obrázky pod původním názvem – pamatujte, že soubory s názvem 432_23.png nebo 899image.jpg vám příliš nepomohou, pokud se chcete zobrazovat v image search. Pojmenujte tedy soubor správně a ideálně s klíčovými slovy.

  Další důležitou roli při optimalizaci obrázků hraje alternativní text (zkráceně ALT text). Pomocí něj říkáme vyhledávačům, ale také nevidomým uživatelům, co se na obrázku nachází. Tento popis obrázku se také zobrazí, pokud nedojde k načtení obrázku. ALT text může být totožný s názvem obrázku.

  6. Titulek stránky

  Titulek stránky patří mezi nejdůležitější on-page faktory stránky z pohledu SEO. Zobrazuje se na dvou místech, a to v záložce internetového prohlížeče a ve výsledcích vyhledávání.

  Ukázka titulku stránky a metadescription

  Tipy, jak správně napsat titulek stránky

  1. Titulek by měl vypovídat o obsahu dané stránky.
  1. Měl by být unikátní, tzn. že by se neměl opakovat na dalších stránkách. Kontrolu unikátnosti titulků stránky můžete zkontrolovat například v aplikaci Screaming Frog.
  1. Titulek musí být poutavý a zajímavý, aby dokázal přilákat potenciální návštěvníky ke kliknutí. Poutavý titulek je takový, který přináší něco zajímavého a překvapivého nebo pomáhá čtenáři něco vyřešit.
  1. Titulek by měl obsahovat klíčové slovo. Klíčových slov může být více. 
  1. Titulek by měl obsahovat popisný název a váš brand. Pokud však děláte titulek pro úvodní stránku vašeho webu, tak je ideální vložit brand na začátek titulku, aby návštěvník vašeho webu poté věděl, kde je. 
  1. Délka titulku je omezená na určitý počet pixelů, proto je dobré kontrolovat délku v nástrojích, jako je například Seomofo či ToTheWeb

  Vhodné jsou titulky, které začínají slovy „Proč“ a „Jak“ nebo uvádí výčet (číslovku) jako například „10 nejlepších SEO rad, které musí znát každý copywriter“ nebo „Jak se stát dobrým copywriterem?“. Tipy na vhodné titulky může ukázat analýza klíčových slov nebo také inspirace u konkurence, avšak nikdy nekopírujte jejich text.

  Vkládejte do titulků konkurenční výhody, případně vaše prodejní argumenty. Přemýšlejte nad vaší cílovou skupinou, co řeší a jak ji můžete zaujmout. Pohrejte si s emotikonami a se speciálními znaky.

  7. Metadescription

  Metadescription neboli popisek stránky se zobrazuje přímo pod titulkem stránky ve výsledcích vyhledávání. Stručně vystihuje obsah stránky, které náleží. Důležitost metadescription netkví v optimalizaci pro vyhledávače, jelikož nedochází k jeho indexaci, ale je důležitý pro motivování uživatele k prokliku. 

  Pokud je vyplněný, vyhledávače jej zobrazí a dochází tak k větší míře prokliku. Pokud není metadescription vyplněný, dochází k automatickému generování obsahu ze strany vyhledávačů. Automaticky generovaný obsah metadescription není pro čtenáře příliš lákavý, a proto se vyplatí jej vypisovat ručně. Existují výjimky, kdy je automaticky generovaný obsah nutností, a to například u větších e-shopů, katalogů firem apod. 

  Jak by měl vypadat metadescription?

  Obdobně jako u title stránky by měl vypovídat o obsahu dané stránky, měl by být poutavý a zajímavý. Metadescription by měl dávat čtenáři důvod k dalšímu čtení, proto je dobré použít výzvu k akci jako přečtěte si, prohlédněte si, podívejte se apod.

  Metadescription by měl obsahovat klíčová slova, která nejlépe vystihují článek a zároveň jsou v něm správně obsažena. Pokud uživatel vyhledá dané klíčové slovo a bude obsaženo v metadescription, zobrazí se tučně – díky tomu lze získat pozornost uživatele a odlišit se tak ve výsledcích vyhledávání. Klíčové slovo by mělo být ideálně umístěno na začátku popisu.

  Sdělení by mělo být krátké – přesně do 160 znaků včetně mezer. Délku si můžete obdobně zkontrolovat v nástrojích jako například Seomofo či ToTheWeb

  Závěr

  Nejdůležitější rady na závěr – snažte se články optimalizovat pro vyhledávače, ale nezapomínejte, že články píšete primárně pro vaše návštěvníky. Inspirujte se naším článkem, ale nesnažte se všechny naše rady dodržet na 100 %. Pamatujte, že v této SEO disciplíně je základem selský rozum.

  Zuzana Ševčíková
  Markeťačka tělem i duší. Marketingové strategie, placené reklamy ani e-mailová automatizace mi nejsou cizí. V marketingu jsem jako ryba ve vodě, i proto jsem založila agenturu Suzzie, kde spolu s týmem pracuji na splnění marketingových snů našich klientů.

  Pojďme se sejít

  Stačí vyplnit formulář níže. Ozveme se Vám do 48 hodin a domluvíme se na termínu. Nákladů se nemusíte bát. Prvních 30 minut konzultace je zdarma.

   Jsme tým marketingových profesionálů specializující se na výkonnostní a obsahový marketing.
   +420 771 177 011
   info@suzzie.cz
   Všechny kontakty
   Impact Hub,
   Drtinova 557/10,
   150 00 Praha 5
   Impact Hub,
   Cyrilská 7,
   602 00 Brno
   Zobrazit na mapě
   © 2024 Suzzie.cz. Všechna práva vyhrazena.
   Suzzie.cz logo
   Pro váš úspěch v digitálním světě.

   Líbí se vám článek?

   Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu a my vám jednou za čas pošleme newsletter s tím nejlepším obsahem.